Vol221嫩模朱可儿Flower普吉岛旅拍鲜红圣诞主题秀豪乳诱惑写真62P朱可儿花漾

Vol221嫩模朱可儿Flower普吉岛旅拍鲜红圣诞主题秀豪乳诱惑写真62P朱可儿花漾

一小儿因惊,项间结核,目札唇动,摇头抽搐,此风木凌于脾土也,用皂角子丸、补中益气汤渐愈,又用一小儿甫周岁,项间结核,两臂反张,索败毒之药,余意此属肝经血燥,询之,果前患惊风,曾服朱砂等药,遂与六味地黄丸,滋其肝血,数服而愈。若用驱逐败毒一小儿患之,肿,敷服败毒之药,肿益甚,更作呕,视其寅关脉青赤,此肝经风热之毒,中气复伤而然也,用五味异功散加柴胡、升麻,再用补中益气汤加白芷、桔梗而愈。

大抵手足为气血难到之处,手属于胃,足属于脾,不可损其真气。 若因心脾气虚有痰者,宜用人参、五味子、茯苓以补心气;当归、芍药、酸枣仁以养心血;橘红、半夏以开痰。

作渴饮冰雪,口不知寒,用四顺饮、地黄丸。若用流气、败毒等药,大防风汤治鹤膝风,肿痛不消,或溃而不敛。

一小儿腿内赤,大肿发热,此血热内郁,而欲为脓耳,当先杀其大势,用隔蒜灸法,灼艾试蒜热移患处二十余炷,痛始减,再三十余炷,肿渐消;又用仙方活命饮,疮头出水而愈。  丹溪之戒,不可不知。

一小儿患此,肿硬不消,发热作痛,大便不实,饮食无味,此消导过多而脾胃伤也,先用异功散数剂,元气渐复;又用托里散加柴胡、山栀而脓成,针之脓出,发热恶寒,此血气俱虚也;用大补汤加柴胡、山栀,寒热顿止,又数剂而渐愈。一小儿患前症,痛痒不一,右腮鼻准皆赤,属胃经有热,审之果因母饮酒所致,先用清胃散,次用加味逍遥散治一小儿因母郁怒患前症,兼发搐疾,鼻间左腮皆赤色,先用加味小柴胡汤二剂,次用加味归脾汤四剂,治其母热,一小儿因母食浓味,头面患疮,右腮赤色,久而不愈,用清胃散治其母,以牛黄散治其子,浃旬而愈。

故丹溪先生云∶肿疡内外皆壅,宜托里表散为主,溃疡内外皆虚,宜托补接为主。 其外治之法,当用铁锈末调搽,或蟹黄涂之;或用麻油,或浸芒硝淋塌患处;或矾石末、紫苏末擦之;或人乳汁HT之,或无名异末水调敷;或用好花椒煎汤洗之;或生姜汁敷之;或干荷叶浓煎汤洗之,并效。

Leave a Reply